הפעלת מכשיר בכח המחשבה

האוצר פה, תשפ"ד

המחייב במצוות שבין אדם לחבירו

גרסה מקוצרת

העילוי ממיצ'ט

אסיף ט, תשפ"ג

דבר הכתוב בהווה

עלון שבות, תשפ"ג

לאווים שאין לוקים עליהם

יש ספק - אין ספק

אסיף ז', תשפ"א

כח כחו

בנין אב

ספר העוסק ביחסים שבין גוף לנפש בהלכה. יצא בהוצאה עצמית בשנת תשע"ו

הצד השווה

למאפייני פסיקותיאם של בית הלל ובית שמאי

דף קשר של ישיבת הר עציון, תשע"ב

עיונים בפרק כיסוי הדם

הלכות חמץ ומצה

ניסן תשפ"ג.

הלכות קריאת שמע

ניסן תשפ"ג

הלכות ברכות

שבט תשפ"ג

ההכללה כמכוננת הלמדנות

שיוך או תכלית

Studies in Judaism, Humanities, and the Social Sciences, 2020

ההתאחדות של התורה – בין הלכה לאגדה במשנותיהם של הרב ריינס והרב קוק

דעת, גיליון 91 (2021?) בהדפסה

בינה מלאכותית כפוסקת הלכה